Chaudhary Welfare Society

Vår skola kallas för Chaudhary Charity School. Agran Koululaiset ry är ansvariga för att få faddrar och för att samla ihop pengar till vår indiska samarbetspartner Chaudhary Welfare Society, som samlar entredjedel av faddrarpengar. Föreningen organiserar och upprätthåller skolarbete i Agra.
 

Från flykting till välgörare


Grundaren av Chaudhary Charity School, Balbir Singh, säger att välgörenheten börjar hemifrån. "Då jag var en skolelev brukade min far stöda barn som ville studera. Han uppskattade högt skolframgång och viljan att lära sig. Vår familj blev flyktingar år 1947 när Indiens och Pakistans vägar skiljdes åt. Det var en ekonomisk katastrof. När jag frågade min far varför han gav pengar åt andra, trots att vi också hade det svårt, förklarade han att om hans gärningar hade en god effekt på barnen, visste han att han gjorde rätt. Jag hoppas vi kan föra vidare hans livsverk genom att utbilda fattiga barn."

Varför utbilda flickor?


Chaudhary Welfare Society anser att utbildning hör till allas, även flickornas, grundläggande rättigheter. 

 

Det är basen av all deras verksamhet. Indiska kvinnor är fortfarande mer illiterata än män. De tvingas leva i extrem fattigdom. Små flickor tvingas arbeta istället för att gå i skola, så att deras familj får pengar och mat, även om utbildningen skulle förändra deras liv.


Hur grundades Chaudhary Charity School?


Flera av föreningens aktivister har besökt Indien, och sett hur mycket kärlek, respekt och stöd fattiga barn behöver. Som ett resultat av dessa resor bestämde vi oss för att grunda en skola för fattiga och behövande människor.

Inblick till framtiden


Medlemmarna av Chaudhary Welfare Society har en god relation till medlemmarna av Agran Koululaiset ry. Balbir Singh och ordföranden för vår förening, Pirkko Hellstén, har känt varandra sedan år 1980. Medlemmarna av Chaudhary Welfare Society önskar att samarbetet med Agran Koululaiset ry är så långvarigt som möjligt.  

Vi vill öka indiska flickornas läskunnighet och utbildningsnivå. Utbildning ger barnen en fantastisk möjlighet att öka sin levnadsstandard.