Styrelse

Grundarna av Agran Koululaiset var: Pirkko Hellstén (ordförande), Lotta Tuohino (vice ordförande), Johanna Korhonen (sekreterare och informatör), Pirkko Kotila, Reetta Nousiainen, Arto Rautiainen och Riitta Rautiainen.

 

 

Varför grundade vi en skola för flickor?

 

Agran Koululaiset är ett finskt-indiskt skolprojekt. Projektet fick sin början då några av våra grundare besökte Agra. Vi fick se det lokala livet på nära håll, och vi la märke till hur de flesta indiska människor lever i torftighet och extrem fattigdom.

 

Utbildning är en otrolig fördel och endast en dröm för de flesta. Dåliga levnadsförhållanden och fattigdom leder till att barn tvingas arbeta alldeles för tidigt. Vi insåg att vi kan hjälpa dessa indiska familjer genom att erbjuda en möjlighet för utbildning för deras barn. Familjerna kunde låta sina barn gå till skola, eftersom det är gratis och barnen skulle få mat i skolan.

Vi bestämde oss för att grunda en flickskola till Agra och vi behöver din hjälp.

 

Varför skulle du bli en medlem?

 

Agran Koululaiset vill att även du blir en medlem. Som en medlem får du vara med om ett väldigt konkret utvecklingssamarbete; du får vara en del av vår föreningsverksamhet, du får påverka våra verksamhetsprinciper, du får komma med egna idéer och bekanta dig med den indiska kulturen.

 

Som en fadder får du följa med ditt fadderbarns skolgång för en lång tid framöver. Nu behöver vi nya faddrar och en ny skoklass för flickor.

 

 

Vår nuvarande styrelse:

 

Pirkko Hellstén, ordförande

Marita Rinne, vice ordförande

Sonja Sarlin, verksamhetsledare

Pirkko Kotila, kassaförvaltare

Maija Keinänen, sekreterare

 

 

Några medlemmar i Agra, India.