Dalit flickornas väg till en trygg framtid

Människorna utanför kastsystemet kallar sig själva för Daliter. Dalitflickorna i Agra lever i hyddor, ofta i odrägliga förhållanden utan elektricitet och dricksvatten. Barn sover på smutsiga golv och ingen tar hand om sin hygien eller hälsa. De kan inte gå till skolan, eftersom föräldrarna tvingar även små barn att arbeta för att försörja familjen. Trots motivation och talanger är det nästan omöjligt för Dalitflickor att lära sig att läsa.

Vårt mål är enormt, men simpelt: Vi vill hjälpa flickor som har levt i extrem fattigdom och utsatts för våld och traumatiska situationer. 

 

 

 

 

.

 

Genom att erbjuda och möjliggöra utbildning för dessa flickor minskar klyftan mellan fattiga och rika barn. Att få studera är inte enbart viktigt för barnet, utan även för hela indiska samhället. Vi vill ge Dalitflickorna från Agra en möjlighet att förändra världen för deras egen del.

 

Utbildning är en försäkring för framtiden. Det lär barnen kreativitet och självsäkerhet. Utbildning och inlärning upplyser flickorna om deras egna rättigheter att leva ett mänskligt liv.
 

Utbildade flickor har en möjlighet att finna mänskligt och självständigt arbete, utan att vara beroende av sin man eller resten av familjen. Utbildning väcker liv i flickorna, men även i flickornas familjer.  

Agran koululaiset ry

Register nr. 205.269/15.3.2011

Välgörenhetstillståndet POL-2014-17462 är i kraft till 20.5.2017.

Bankkontakt FI45 8000 2710 2436 83.