Bli en fadder

Kontakta ordförande Pirkko Hellstén när du vill bli en fadder
pirkko.hellsten@agrankoululaiset.org

 

Fadderavgift                                              

300€/år, eller 25€/månad, referens 1326                                              

Fadderns medlemsavgift                              

20€/år, referens 1465

 

Företags- och gruppfadderavgift                  

300€/år, referens 1562

Företags- och gruppfadders medlemsavgift    

20€/år, referens 1575

Studiebidrag för gymnasieelever

summa fri, referens 16052

Stödavgift                                                  

30€/år, referens 1313

Bankkontakt: Danske Bank

SWIFT - BIC: DABAFIHH

IBAN: FI45 8000 2710 2436 83

 

KOM MED!