KOM MED

Vårt huvudsyfte är att försörja Dalit-flickorna med en utbildning, mat, hälsovård och kläder.


Fadderavgifterna underlättar belastningen av fattigdom. Du kan bli en fadder genom att betala 25€ månatligen, 150€ två gånger i året eller 300€ en gång i året.

 

Efter betalningen tar medlemmarna direkt del i försörjningen av en utbildning och en frisk utveckling för flickorna som lever i fattigdom.

 

Faddrarna får själva välja vilket barn de vill stöda eller om de vill vara en gruppfadder för eleverna. Idén bakom gruppfaddrarna är att alla barnen i skolan är jämlika och det finns inget behov av att välja.

 

Skolklasser, idrottslag och företag kan fungera som gruppfaddrar. Flera personer har redan blivit gruppfaddrar.

BLI EN FADDER

Vår förening uppmuntrar föräldrar att skriva in sina döttrar i vår skola. Föräldrarna får råd och tips och vi stöder dem till att vara en del av flickornas undervisning och att dra nytta av de möjligheterna som deras barn blir erbjudna.

Undervisningen är organiserad av vår indiska sambarbetspartner Chaudhary Welfare Society, som delar våra värderingar. Medlemmar av Chaudhary Welfare Society har i över 30 år gjort välgörenhetsarbete i Agra. Pirkko Hellstén, ordförande av Agran Koululaiset, har sedan är 1980 personligen känt samarbetspartnern och dess historia.

Vår skola heter Chaudhary Charity School. Två kvinnliga lärare och en kock/städare arbetar i skolan. 

Agran Koululaiset ry tar hand om skolans behov och erbjuder dem kunskap av att upprätthålla skolan.

FÖRENINGEN OCH SKOLAN

Föreningen sänder ut nyhetsbrev till medlemmar och faddrar. Projektledaren rapporterar årligen hur skolan fungerar.

Då barnen lärt sig i skolan hur man läser, skriver de brev till sina faddrar och berättar om sitt liv.

Faddrarna kommunicerar med varandra och organiserar möten och tar del i festivaler och välgörenhetsbasarer.

Våra styrelsemedlemmar gör obetalt välgörenhetsarbete. Vi försöker spara pengar alltid där det finns möjlighet. Vi föredrar virtuella möten, så att vi kan spara tid och resekostnader. Vid uppköp föredrar vi lokala entreprenörer.

Läs mer om vår förenings ekonomi HÄR.

Vår styrelse skulle gärna höra dina idéer på att utveckla vår verksamhet:

info@agrankoululaiset.org

Du hittar oss även på Facebook.
 

 

VERKSAMHET OCH EKONOMI